Poradnik operatora

Poradnik operatora metal

PROFILE

 

 

 

PEŁNE MATERIAŁY

 

 

Docieranie piły

Przy rozpoczęciu pracy nową piłą taśmową konieczne jest jej dotarcie. Prawidłowo przeprowadzone docieranie powoduje wydłużenie jej żywotności o ok. 50%. Nowa piła posiada ostre i na nierównej wysokości naroża ostrzy. Aby zapobiec wyłamaniom ostrzy niezbędne jest wyrównanie wierzchołków i ich zeszlifowanie do mikroskopijnego łuku.

 

Proces docierania piły taśmowej:

  • Ustaw prędkość piły taśmowej zalecaną dla ciętego materiału
  • Zmniejsz posuw na przecinarce do 50% normalnego posuwu
  • Tnij przy zredukowanym posuwie 20 minut
  • Po 20 minutach cięcia stopniowo zwiększaj posuw, aż do osiągnięcia normalnego czasu przecinaia.

Cały proces docieranie powinien trwać ok. 30 minut. (ok. 300cm2 przeciętego materiału).

 

Naciąg piły taśmowej

Bardzo ważnym parametrem jest naciąg pracującej piły. Wartością optymalną jest 300 N/mm2 (MPa). Nieprawidłowe wartości mogą powodować: nieprostoliniowe cięcie, wibracje, pękanie piły lub ślizganie się piły i spadanie z kół napędowych. Do ustawiania i sprawdzenia naciągu służy „tensometr”.

 

Prędkość i posuw piły taśmowej

Podstawowymi parametrami obróbczymi procesu cięcia jest prędkość i posuw piły. Dobór tych parametrów przeprowadzamy głównie w oparciu o obserwację występowania wibracji. Po ustawieniu odpowiedniej wartości prędkości piły, ustawiamy posuw obserwując wygląd wiórów (dotyczy pełnego materiału).

 

Poradnik operatora drewno

Przeznaczenie

Piła przeznaczona do przecinania każdego gatunku drewna wzdłuż i w poprzek włókien. Zalecana przy przecinaniu drewna miękkiego i twardego, sklejki, płyt paździerzowych i wiórowych (wersja z ostrzem hartowanym).

 

Charakterystyka piły

 

 

Grubość taśmy tnącej oblicza się ze wzoru: s = średnica koła obrotowego (mm) / 1000.

 

 

Charakterystyka materiału

Stolarska piła taśmowa wykonana jest ze stali narzędziowej węglowej zawierającej następujące składniki stopowe: węgiel, krzem, mangan, chrom.

Zasady BHP dotyczące użytkowania pił taśmowych

 

 

 

Zasady eksploatacji

Najczęstszą przyczyną problemów eksploatacyjnych przy cięciu piłami taśmowymi jest jej zły dobór (rozmiaru, wielkości rozwarcia zębów) do ciętego materiału. Kolejną przyczyną są złe warunki pracy: zanieczyszczony materiał, niewłaściwe chłodzenie, wydłużanie czasu pracy taśmy tnącej. W poniższej tabeli pokazano najczęstsze problemy i możliwości ich rozwiązania.